Čo je vlastne antivírus?

Antivírus, alebo antivírový softvér je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy. Ich historia sa začala písať spolu so vznikom prvých počítačových vírusov. Najprv to boli najmä antivírusy jednoúčelové, ktoré sa sústredili len na jeden konkrétny vírus. Niekedy okolo roku 1988 vznikol prvý antivírusový systém, schopný ničiť viacero vírusov.

Jednoúčelové antivírusy

Sú to antivírusové programy, ktoré sa zameriavajú na detekciu, príp. aj dezinfekciu jedného konkrétneho vírusu. Tieto programy však niesú plnohodnotnou antivírovou ochranou. Používajú sa len v prípade že užívateľ vie konkrétne aký vírus potrebuje dezinfikovať. Ale na rozdiel od plnohodnotného antivírového programu poskytujú dôkladnejšiu dezinfekciu a o mnoho vyššiu rýchlosť.

Ak dáme dokopy viacero týchto jednoúčelových antivírových programov vznikne nám tzv. Balíček antivírových programov, ktorý sa odlišuje tým že dokáže zabrániť (dezinfikovať) väčšie množstvo vírov.

On-demand skenery

Tieto antivírové programy sa uplatnia pri dezinfekcií počítačov, na ktorých nefunguje napr. MS Windows. Do tejto skupiny patria aj internetové on-line skenery. Obvykle sú to rôzne aplety, ktoré v spojení s internetovým prehliadačom dokážu prehľadať pevný disk používateľa. Väčšinou sa jedná o freeware pre operačný systém MS-DOS (F-Prot antivirus for DOS).

Antivírové systémy

Najčastejšia forma antivírových programov sa skladá z častí, ktoré sledujú všetky najpodstatnejšie vstupné miesta, ktorými by sa prípadný vírus mohol do počítačového systému dostať : e-mail, www, média (CD, DVD, Flash…). Samozrejmosťou je aj aktualizácia prostredníctvom internetu.

Tu je zopár antivírových systémov:

  • avast
  • AVG
  • Norton AntiVirus
  • Kaspersky AntiVirus
  • NOD32
  • McAfee Virus can

Vírusová databáza

Vírusová databáza je súhrn informácií, vďaka ktorím dokáže antivírový skener vyhľadávať známe vírusy. Vírusová databáza je obvykle označená dátumom vydania. Vďaka nej dokáže antivírový skener objaviť väčšinu známych vírusov, ktoré vznikli pred dátumom vydania vírusovej databázy. Pravideľnou aktualizáciou je možné zaistiť, že rozdiel medzi súčasným dátumom a dátumom vydania bude čo najmenší a budú tak detekované aj najnovšie prírastky medzi vírusmi. Vírusová databáza obsahuje obvykle následujúce minimum:

  • názov vírusu
  • informácie, na základe ktorých je možné vírus detekovať

Antivírové skenery

Sú najstaršou súčasťou každého antivírusu. Umožňujú programu skenovať a tým vhhľadať počítačové vírusy. V dnešnej dobe existujú skenery, ktoré dokážu spoznať vírusy napriek tomu,že sa vo vírusovej databáze nenachádza. A to vďaka špeciálnym metódam detekcie.

Ako predchádzať zavíreniu a problémom s počítačom?

Ideálne je vidieť do počítača trošku hlbšie, no nie každý má na to čas a vzťah. Druhou možnosťou je z času – na čas nechať počítač preklepnúť v servisnom stredisku. Niektoré firmy vedia túto činnosť vykonať aj priamo u zákazníka a svojim zákazníkom ponúkamjú možnosť “Rýchlej pomoci” na diaľku. Stačí zavolať a nasledovať jednoduché inštrukcie.

pracovná pozícia: konateľ
firma: Lurotech, s.r.o.
odvetvie: IT, počítače, servis
web stránky: www.lurotech.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontrolný reťazec *