Prečo sú kontingenčné tabuľky dôležité

Kontingenčné tabuľky

Žijeme v dobe, ktorú možno nazvať tiež technologická, alebo informačná. Počítače a technológie nám v mnohom uľahčujú život a možno povedať, že v posledných rokoch sa aj Slovensko postupne transformuje z krajiny „výrobných hál“ na informačnú spoločnosť. Jedným dychom však treba dodať, že v počítačových znalostiach ešte stále máme čo doháňať v porovnaní s inými štátmi EÚ.

IT technológie sa stali bežnou súčasťou nášho (každodenného) života od útleho veku, o čom svedčí fakt, že narábať s počítačom alebo tabletom dnes vedia už celkom malé deti. Snáď nevedia hneď používať kontingenčné tabuľky, ale určite sa v samotnom programe MS Excel vedia orientovať.

Naproti tomu, počítačové zručnosti chýbajú tým skôr narodeným, hoci, nie vždy je to pravidlom. Tak ako sa medzi mladými nájdu takí, ktorí sú pri práci s Wordom či Excelom „ľaví“, aj v radoch šesťdesiatnikov nájdeme machrov, ktorí svojimi vedomosťami schovajú nejedného –dsaťročného do vrecka.

Kde využijete kontingenčné tabuľky

Nech už je váš vzťah k počítačom akýkoľvek, jedno je isté – pokiaľ chcete držať krok s dobou, zručnosti tohto charakteru sú dôležité. Ako v súkromí, tak aj v pracovnej sfére. Zamestnávatelia zväčša dávajú prednosť pracovníkom, ktorí ovládajú prácu s Excelom. A vo väčšine serióznych firiem sa používajú práve kontingenčné tabuľky.

A hoci je úroveň vzdelávania na našich školách v porovnaní so zahraničím pomerne vysoká, v prípade digitálnej gramotnosti sú názory na kvalitu výučby nejednotné. Dôvodov je hneď niekoľko. Poniektorí učitelia nevedia (alebo nechcú) pochopiť, že iba teória na osvojenie základov počítačovej gramotnosti vonkoncom nestačí.

Kontingenčné tabuľky
Kontingenčné tabuľky

Ďalším kameňom úrazu je nedostatočné vybavenie počítačových učební a v neposlednom rade sa stretávame s nedostatkom kvalitných vyučujúcich. Je prirodzené, že najlepšou školou je skúsenosť, avšak študenti neraz nemajú možnosť nadobudnúť prax. Výsledkom týchto faktorov je okrem iného neschopnosť absolventov zamestnať sa.

Jednoduché programy ako Word, Excel a PowerPoint patria doslova k bežnej „výbave“ a ovládajú ich už deti na základnej či strednej škole. A neskôr, pri hľadaní zamestnania, je ovládanie PC jedným zo základných predpokladov úspešne zvládnutého pohovoru či získanie vytúženej práce. Nanešťastie, realita ukazuje niečo iné a personalisti sa často stretávajú s tým, že úroveň počítačových znalostí je u uchádzačov priemerná, ak nie dokonca podpriemerná. Hlavne čo sa týka programov balíka Microsoft Office, tu „PC skills“ značne pokrivkávajú…

Práve preto sa v uplynulých rokoch stali veľmi populárne Excel kurzy cez internet. Vďaka kvalitnému Excel kurzu sa môžete za pár hodín naučiť nielen kontingenčné tabuľky, ale kompletne celý program Excel.

Investícia do vašej budúcnosti sa vám čoskoro vráti. Neváhajte preto a zapojte sa aj vy do Excel kurzu, aby ste sa rýchlo a pohodlne naučili, ako môžete tento výborný program používať efektívnejšie a ušetriť si kopu času v práci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontrolný reťazec *