Prečo a kam investovať v roku 2022?

investovanie

Myslíte si, že investovať je rizikové? Opak je pravdou. V roku 2021 zavítala do Vašich účtov, peňaženiek, trezorov, k Vašim peniazom skrytých pod vankúšom zvýšená inflácia .

5,8 % inflácia dosahuje momentálne najvyšsiu hodnotu od decembra 2004 a bude pravdepodobne najčastejšie skloňované slovo pri investovaní v roku 2022. Dnes infláciu vidiťeľne pociťujeme pri návšteve čerpacej stanice, pri kúpe potravín a nehovoriac o cenách energií.

Pri ročnej inflácii 5,8 % Vám z 10 000 € zostane po roku 9451,80 €

Ročná miera inflácie v SR za posledných 20r.

graf inflácie v SR za posledných 20r.

Ďalším dôvodom prečo investovať je zaistenie sa v starobe. Na grafe nižšie môžete vidieť prognózu populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2050. V najbližších desaťročiach sa treba na Slovensku pripraviť na zníženie počtu obyvateľov a intenzívne populačné starnutie. Pokles počtu obyvateľov je veľmi pravdepodobný, populačné starnutie nezvratné. Na zmenu týchto hlavných demografických trendov je možné pomýšľať až po roku 2060, keď silné populačné ročníky narodené v 2. polovici 20. storočia prestanú ovplyvňovať vekovú štruktúru obyvateľstva.

Očakávaný vývoj populácie v SR od roku 2000 – 2050

graf vývoja populácie v SR od roku 2000 - 2050

zelenou je vek obyvateľov od 14 do 64 rokov z celkového počtu populácie

červenou je vek obyvateľov 65 rokov a viac z celkového počtu populácie

modrou je vek obyvateľov od 0 do 14 rokov z celkového počtu populácie

Zdroj: the world bank

Investovanie ako definícia je odoprenie si súčastnej spotreby za účelom budúceho úžitku. Jednoducho očakávate, že investované peniaze sa zhodnotia, minimálne prekonajú infláciu a v budúcnosti si budete môcť za investované peniaze kúpiť viac služieb alebo tovaru. Investovanie je dlhodobejšia záležitosť čo to znamená, že krátkodobejšie výkyvy by Vás nemali zaújímať.

Kam investovať ?

Investovať sa dá v dnešnej dobe  prakticky do všetkého. Najdôležitejšie je investovať do vzdelania, potom ide o klasické nástroje ako akcie, dlhopisy, podielové fondy, hedge fondy, cez nákup investičných nehnuťeľností, alternatívnych investícií ako je víno, drahé kovy, diamanty, alebo startupy alebo aj peer to peer pôžičky.

  1. Investovaním do seba do svojej odbornosti výberom správnej školy, kúpou vhodných kníh, kurzov, seminárov. Úspech a bohatstvo sa nedostavia (a dlhodobo nevydržia) bez zvýšenia finančnej inteligencie. Ak k bohatstvu prídete výhrou v lotérii, Vaša finančná inteligencia sa vôbec nezvýši a je veľký predpoklad, že o bohatstvo prídete.
  2. Akcie: nákupom akcií sa môžete podieľať na podnikaní vynikajúcich spoločností s medzinárodným pôsobením ako je napríklad Apple, Coca Cola, Netflix.
  3. Dlhopisy: dlhopis si môžete predstaviť ako pôžičku, ktorá Vám bude splatená na konci splatnosti a do tej doby obdržíte v danej perióde predom stanovený úrok (kupón).
  4. Hotovosť a peňažné ekvivalenty: peniaze držané na bežných účtoch, štátne pokladničné poukážky, obchodovatelné cenné papiere.
  5. Alternatívne investície: zlato, striebro, víno, whisky, diamanty, veterány, známky, zberateľské mince, umelecké diela a do všetkého ostatného.
  6. Nehnuteľnosti: pozemky, domy, byty, komerčné nehnuteľnosti.
  7. Komodity: drahé kovy, kukurica, pšenica, sójové bôby, káva, zemný plyn, ropa.

Pri otázke kam investovať by ste mali brať do úvahy viacero faktorov. Jedným z nich je, že ekonomika prebieha v cykloch. Ekonomický cyklus saskladá z dvoch základných fáz a to z fázy expanzie (nárast ekonomickej aktivity) a z fázy recesie (pokles ekonomickej aktivity).

Znamená to, že je dôležité vedieť v akej fáze sa trh približne nachádza. Na základe toho by sa malo odvíjať vaše investičné portfólio, ktoré by malo najmä teraz spĺňať funkciu ochrany pred neviditeľným zlodejom nazývaným inflácia. Pre príklad by sa dalo uviesť fyzické zlato a striebro, ktoré spĺňajú funkciu ochrany pred infláciou. Vaše investičné portfólio si však môžete zostaviť sami na základe investície do svojho vzdelania alebo to necháte na odborníkov v danej oblasti.    

Denarius