Práca v nemecku – čo teraz letí?

Po čom sa najviac zamestnávatelia obzerajú? Vzhľadom k faktu, že v Nemecku je veľmi silný strojárensky priemysel, väčšinou sa jedná o pozície do fabrík v Nemecku – zvárači, elektrikári. V prvých mesiacoch od otvorenia trhu zaznamenávame najväčší dopyt práve po týchto profesiách. Druhé husle hrajú pomocní pracovníci, vodári, údržbári. Zatiaľ je relatívne slabší dopyt po stavbároch, kde je proces zabezpečenia pracovníkov z cudziny kvôli vysokej administratívnej náročnosti zložitý a väčšinou sa pristúpi na externé služby zahraničných stavebných firiem v Nemecku.

Potrebujem jazyk ak chcem ísť pracovať do Nemecka?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Samozrejme, že pri otvorení trhu si zamestnávatelia vyberajú ľudí s dobrou znalosťou jazyka, i keď po čase ak nenaplnia kapacity môžeme očakávať, že nároky pôjdu dole a akceptovateľní budú aj pracovníci z tzv. druhej línie so slabšou resp. žiadnou znalosťou nemčiny – i keď to bude platiť najmä pre najjednoduchšie pracovné pozície.

Oplatí sa ísť robiť do Nemecka?

To je ďalšia otázka z kategórie náročných. Práca v Nemecku je všeobecne lepšie zaplatená ako na Slovensku. Tiež musíme zohľadniť regionálne rozdiely medzi bohatými a chudobnými spolkovými republikami. Najviac sa asi oplatí ( aj geograficky ) robiť v Bavorsku, kde je životná úroveň a úroveň miezd najvyššia. Netreba však opomenúť vysoké daňové zaťaženie pracovníkov. Dobrý zvárač so zaplateným ubytovaním a pri pracovnom fonde 170 hodín zarobí okolo 1700€ netto. Elektrikár pri obdobných podmienkach okolo 1550€.

 

pracovná pozícia: personalista
firma: Ekoporadca s.r.o.
odvetvie: personálne služby
web stránky: www.ekoporadca.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontrolný reťazec *