Mechanická masáž

Masáž alebo masírovanie je súčasť mechanoterapie – sústavy hmatov, ktorými sa mechanicky dráždia nervy, cievy a svaly. Cieľom je zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy alebo liečenie. Slovo masáž pochádza z francúzskeho slova massage a to pravdepodobne z arabského masa “dotknúť…