Spoločný cieľ

Nilofer Merchant nedávno vyhlásila marketing za mŕtvy. Podľa jej príspevku, v ktorom niet ani trochu sentimentálnosti z tejto smrti, by sme mali slovo marketing nahradiť výrazom spoločný cieľ. Vysvetľuje, že spoločný cieľ slúži ako odrazový mostík “zapojenia sa do spoločenstva. Ľuďom viac nevysvetľujete svoj produkt, to, čo ponúkate, s nimi odteraz spoluvytvárate.”

Koncepcia spoločného cieľa je skutočná pecka nie preto, že by bola schopná nahradiť marketing, ale preto, že ide do hĺbky. Mení lingvistický rámec, v ktorom sa obchodníci vyjadrujú a pomáha im lepšie pochopiť svoju úlohu v skladačke, ktorú v spotrebnej spoločnosti vytvára spoločný cieľ. Nikdy neuspejeme, ak sa budeme tváriť ako znepriatelení bojovníci. Nepotrebujeme teda lepšie zbrane, ale posun v reči marketingu, ktorej tak prinavrátime zdanlivo stratený hlas. Ak medzi sebou (nielen) lingvisti navzájom súhlasia, tak potom najmä v tom, že slová majú moc. (Ich účinok si nechceme pripustiť.)

Svojim narodením vstupujú ľudia do kultúry, kde jazykovo podmienené vyjadrovacie prostriedky nabádajú myslieť istým spôsobom a ignorovať tie aspekty skutočnosti, na ktoré sa ich jazyk nesústreďuje. George Lakoff a Mark Johnson odhaľujú vo svojej priekopníckej knihe Metaphors We Live By schopnosť obyčajnej metafory modelovať našu realitu. Metafora je podľa lingvistu Benjamina Lee Whorfa sústredenie “kaleidoskopického toku vnemov” nášho sveta do verbálneho vyjadrenia. Lakoff a Johnson “rozpitvali” na dôkaz jazyk argumentácie, v ktorom je dominantnou metaforou západnej kultúry vojna:

Your claims are indefensible. (v slovenčine hovoríme obdobne /nejde tu o preklad, ale paralelu/:”Jeho tvrdenia boli nepriestrelné.“

He attacked every weak point in my argument. (Zaútočil na slabiny protivníka)
His criticisms were right on target. (Kritika trafila do čierneho)
I demolished his argument. (Moja presvedčivá argumentácia zničila jeho obhajobu)
I’ve never won an argument with him. (Ešte nikdy túto debatu nevyhral)

We take aim at our target market. (Vezmeme si na mušku náš cieľový trh)
We capture or defend market share (Zabrali sme väčšinu podielu na trhu/ bránime našu pozíciu na trhu)
We seek to gain shelf space. (Snažíme sa získať viac regálov na vystavenie nášho tovaru)
We attack competition.
We win customers.

Vo svete, kde vládne spoločný cieľ je potrebná nová metafora, taká, ktorá by ho vystihovala. Povedzme si, že marketing je tanec, kde sa obe strany pohybujú vo vzájomnom súlade.

Spoločným cieľom skupiny lingvistov v Iluminate a ich klientov je čo najdokonalejšie pochopenie metafor, podľa ktorých rozmýšľajú ich obchodní partneri a zákazníci vo svojich materinských jazykoch a komunikácia našich metafor smerom k nim.

Pretože metaforu len tak nevygúglite. Ale môžte nám o tom napísať.

Podľa blogu Philipa Granofa v Harvard Business Review spracovala LG.

 

Mgr. Lucia Gibľáková

pracovná pozícia: spoluzakladateľka spoločnosti
firma: Iluminata s.r.o.
odvetvie: jazyková škola – lingvistika
web stránky: iluminata.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontrolný reťazec *