Registrácia AED je dôležitá!

Žiadny z vynálezov, ktorý ľudia vymysleli, by nebol posunul civilizáciu vpred, keby sa o ňom nikto nedozvedel. Každý objav je preto potrebné vždy predstaviť, ukázať a vysvetliť jeho prínos. AED je prelomový záchranný prostriedok a preto, aby sa dal naplno využiť na záchranu života, je potrebné vytvoriť čo najpresnejšiu mapu jeho rozmiestnenia. Na to slúži databáza, ktorá sa vytvára za pomoci všetkých dotknutých subjektov, potrebných pri aktivovaní záchrannej reťaze. Aby sme mohli naplno využiť zachraňujúci potenciál prístroja, mali by o ňom vedieť ľudia pracujúci v integrovanom záchrannom systéme. Zbieranie informácií a udržiavanie aktuálnosti pomocou registrácie je zatiaľ jedinou cestou, ako by sa mohli o AED  dozvedieť  profesionáli.

Osoba, ktorá volá na tiesňovú linku 155 či 112, má najväčšiu šancu postihnutému pomôcť, ak je svedkom udalosti, keď človek stratí vedomie a prestane dýchať. Je jasné, že nie každý z nás je školený v prvej pomoci alebo je zdravotník. Preto na tiesňovej linke pracujú vyškolení odborníci, schopní radiť volajúcim, a tak im pomáhať pri záchrane života. Každý z nich musí pracovať s množstvom informácií a vykonať  mnoho úkonov, aby sa pomoc poskytla čo najskôr a čo najlepšie. A jeden  z dôležitých  poznatkov, ktorý využívajú, je aj dostupnosť najbližšieho AED. Preto treba tieto prístroje registrovať. Bez týchto informácií sa môže stať, že príbuzný zomrie vedľa budovy alebo o poschodie nižšie s inštalovaným AED.

Vytváranie registrov AED je jedným z programov verejnosti dostupnej defibrilácie (PAD – Public Access Defibrilation). Register týchto prístrojov je na Slovensku zatiaľ vedený na webe. Slúži hlavne zamestnancom Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, teda zdravotníckym operátorom, ktorí zabezpečujú fungovanie tiesňovej linky 155 a ktorí radia ľuďom, čo robiť do príchodu záchranky. Informácie sú využívané na vyžiadanie pomoci použitím AED, ak sa v jeho blízkosti stala udalosť, pri ktorej môže zachrániť život.

S Vašimi poznatkami o AED v SR majú tieto prístroje oveľa väčší potenciál  zachraňovať. Akákoľvek informácia, ktorú v tejto  registrácii vyplníte a odošlete, môže mať  cenu ľudského života.

Ing. Bc. Tomáš Justh

pracovná pozícia: iniciátor a spoluzakladateľ
projekt: AED pre Slovensko
odvetvie: záchranná služba
web stránky: defibriluj.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontrolný reťazec *