Bleskozvody – nepodceňujme ich význam

blesky

Chrániť seba a svoj majetok je potreba, ktorú má človek niekde hlboko zakódovanú. Či už ide o zdravie, život, dom, či auto, vždy hľadáme novšie, lepšie a prijateľnejšie možnosti. Medzi tie najzákladnejšie prvky ochrany objektov pred úderom blesku a následne aj pred požiarom neodmysliteľne patrí bleskozvod.

Aký je princíp jeho fungovania a akú úlohu hrá v ochrane našich domovov, budov a rôznych iných objektov?

Načo potrebujeme bleskozvod?

Bleskozvod je vynálezom Benjamina Franklina a jeho pôvod siaha až do roku 1749. Už zo samotného názvu vyplýva, že jeho úlohou je nasmerovať výboj blesku do zeme presne vytýčenou trasou bez toho, aby poškodil stavbu. A aj keď nám nezaručuje stopercentnú ochranu pred účinkami blesku, dokáže výrazne eliminovať jeho možný dosah, a tým aj predísť značným škodám na majetku či na životoch.

Správna funkčnosť bleskozvodu závisí nielen od jeho odbornej inštalácie, ale výrazný vplyv má už jeho naplánovanie v projektovej dokumentácii k objektu. Jeho vyhotovenie, počet zvodov či spôsob uzemnenia vo veľkej miere závisí od tvaru či výšky budovy, ale aj od zloženia a vlastností samotnej pôdy, do ktorej sa bude uzemnenie ukladať. Pokiaľ je v projektovej dokumentácii naplánovaný, bez jeho inštalácie objekt neprejde kolaudáciou.

Z čoho sa bleskozvod skladá a aké sú funkcie jednotlivých častí

Bleskozvod tvoria 3 základné časti: zachytávacia sústava, sústava zvodov a časť uzemnenia. Zachytávacia sústava, ako aj zvody smerujúce k uzemneniu sú väčšinou vyrábané z pozinkovanej ocele, medi alebo zliatin hliníka či nerezovej ocele.

Podľa umiestnenia môžu byť bleskozvody klasické, tzv. Franklinovho typu (hrebeňové, mrežové, tyčové, stožiarové…) alebo aktívne (dokážu v predstihu reagovať na príchod blesku). Ich úlohou je teda zachytiť a stiahnuť elektrický výboj blesku až do uzemňovacej časti, ktorú ako jedinú nevidíme, pretože je celá uložená v určitej hĺbke pod zemou.

Hĺbka a typ uzemnenia závisí od rôznych faktorov pôdy a jeho prevedenie je správne vtedy, ak hodnota zemného odporu nepresiahne hranicu 10 Ohmov.

Čo je dobré vedieť o bleskozvodoch

Všetky parametre, správne nadimenzovanie, ale aj odborná montáž musí zodpovedať aktuálnym platným normám. Ak už máme bleskozvod namontovaný, nemali by sme zabúdať ani na vhodnú prepäťovú ochranu, aby sme ochránili aj naše elektrické zariadenia pred prípadným prepätím. A v neposlednom rade nesmieme zabúdať ani na pravidelné revízie alebo aspoň vizuálnu kontrolu jeho nadzemných častí.

Kvalitnejšie materiály a nové technológie si nachádzajú svoju cestu aj pri projektovaní bleskozvodov. Svojim majiteľom tak dávajú pocit istoty a bezpečia a výrazne eliminujú nielen škody na majetku, ale dokážu ochrániť aj ich zdravie a životy.