Fasády z trapézového plechu boria hranicu medzi strechou a fasádou

Fasády z trapézového plechu
strecha z trapézového pelchu

O tom, že trapézový plech má na trhu už svoje stále miesto, netreba nikoho zvlášť presviedčať. S obľubou ho využívajú malí či väčší stavebníci na pokrytie striech rodinných či bytových domov, no nezastupiteľnú úlohu zohráva aj v priemyselnej oblasti. Väčšina hál či skladových priestorov je zastrešená práve trapézovým plechom. Avšak jeho uplatnenie je oveľa širšie!

Tam, kde končí strecha, pokračuje fasáda z trapézového plechu

Moderné technológie použité pri výrobe plechov a najnovšie architektonické trendy umožnili oveľa širší záber použitia trapézového plechu v stavebníctve. Veľké či menšie plechové strechy na priemyselných, ale aj rôznych atypických stavbách plynulo prechádzajú do fasád z trapézového plechu. Materiál, ktorý bol donedávna typický len ako strešná krytina, tak dostáva celkom nový rozmer. Už nehovoríme len o plechovej streche či oplotení, ktoré bolo v minulosti považované ako lacné a nie príliš vkusné riešenie. Oceľová krása plechu s kvalitnou povrchovou úpravou tak zotiera pomyselnú hranicu medzi strechou a fasádou a robí z budovy jeden ucelený a veľmi moderný a estetický celok. Fasády z trapézového plechu sú tak ďalším stupňom využitia tohto na oko chladného materiálu, ktorý nás nikdy neprestane inšpirovať.

Fasády z trapézového plechu nielen ako ekonomické riešenie

Trapézový plech je materiál, ktorý si vďaka svojim špecifickým vlastnostiam nachádza v stavebníctve stále širšie uplatnenie. Či už v podobe strešnej krytiny, oplotenia, alebo aj opláštenia fasád. Vďaka jednoduchej manipulácii, rýchlej montáži a množstvu farebných variácií doladí k dokonalosti každý dom, garáž, prístrešok či veľkú priemyselnú alebo hospodársku budovu. Fasády z trapézového plechu sú tak nielen rýchlym a ekonomickým riešením stavieb, ale ich vysoké konštrukčné parametre im umožňujú aplikáciu aj pre tie najnáročnejšie projekty. Práve pre tieto vlastnosti je trapézový plech s takou obľubou využívaný pri konštrukciách veľkých skladových či výrobných hál. Oceľová krása fasád z trapézového plechu si však našla svoje pevné miesto aj na fasádach budov nášho spoločenského a kultúrneho života. Sú ozdobou mnohých kancelárskych, obchodných, ale aj verejných priestorov.

Vďaka svojmu modernému dizajnu, dlhej životnosti a variabilite použitia tak dokážu fasády z trapézového plechu vdýchnuť každému projektu jedinečnosť a vysokú estetickú hodnotu.