8 čŕt mimoriadneho “šéfa”

Najlepší manažéri, oproti tým priemerným, vnímajú pracovný svet inak a majú odlišnú predstavu o tom, čo je pracovné prostredie a nasadenie tímu.

Základné piliere, ktoré prinášajú úspech im a vlastne nakoniec aj celému tímu, by sa dali rozdeliť do nasledujúcich bodov:

  1. Biznis je ekosystém, nie vojnové pole pre spoločnosti či oddelenia
  2. Spoločnosť je komunita, nie stroj s príkazmi a povinnosťami
  3. Manažment je služba, nie riadenie a ubíjanie akejkoľvek iniciatívy zamestnancov
  4. Moji podriadení sú mi vrstovníkmi, nie deťmi, ktorým sa nedá dôverovať bez kontrolných mechanizmov
  5. Motivácia prichádza z vízie, nie zo strachu straty zamestnania, či obmedzenie benefitov
  6. Zmena neznamená bolesť ale rast a je vnímaná ako súčasť života spoločnosti a zdroj nápadov
  7. Technológia ponúka možnosť riešenia, nie automatizáciu alebo len nástroj na predvídanie problémov
  8. Práca by mala byť aj zábavná, nie len drina alebo ako nevyhnutné zlo

Tejto téme sa hlbšie venuje Geoffrey James v článku 8 Core Beliefs of Extraordinary Bosses.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontrolný reťazec *