Firemným webom proti hospodárskej kríze

Tak ako v bežnom živote, aj v podnikaní existujú rôzne cykly. Jedným z takýchto cyklov je aj cyklus hospodársky – striedajúce sa obdobia prosperity a krízy. Kríze sa nevyhneme, ale môžeme sa na ňu pripraviť a počítať s ňou.

Prezentácia firmy – webové stránky

Dnes vám každý zákazník povie, že firma, ktorá nemá webovú prezentáciu (firemné web stránky) na internete, ani neexistuje. Podiel získavania informácií a následné uskutočnenie obchodu prostredníctvom webových služieb každým dňom rastie. Nie je však webová stránka ako webová stránka! Väčšine firmám stačí len aby ju mali, niektorí to berú ako nutné zlo. Tí úspešní to berú vážne, a web im prináša zisk.

Získavajte nových zákazníkov aj počas recesie

Už v čase krízy je dôležité, ako ste svoju elektronickú prezentáciu firmy pripravili v období rastu, kedy na to máte prostriedky. Je ťažké myslieť v čase prosperity na dni recesie, no tí, ktorí sa k tomu donútia, žnú neskôr úspech.

Firma potrebuje v čase poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva predstaviť svoju ponuku novým, potencionálnym, zákazníkom. Najviac nových návštevníkov na stránky Vám prinesie SEO optimalizácia. Je to súbor praktík, ktorých najväčšou výhodou je, že v čase keď nemáte financie (počas krízy), nemusíte vynakladať extra prostriedky na získavanie nových zákazníkov a celý mechanizmus pracuje s určitou zotrvačnosťou ďalej! SEO je záležitosť dlhodobá, preto čím skôr začnete, tým skôr vám začne prinášať hodnotu. Okrem SEO praktík nezabúdajte, že existujú aj ďalšie smerníky tvorby kvalitných firemných stránok.

Nenaleťte “odborníkom“, ktorí ponúkajú za jednorazový poplatok niekoľkých 100-eúr zaručený úspech! SEO a starostlivosť o web je záležitosťou nepretržitou a dlhodobou!

 

pracovná pozícia: konateľ
firma: Unition, s. r. o.
odvetvie: IT služby na mieru
web stránky: www.unition.sk

Facebook LinkedIn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontrolný reťazec *