Zastavenie srdca nemusí znamenať koniec! Zachráni Vás AED!

V záchranárskej praxi používame mnoho prístrojov s obrovským potenciálom pri záchrane životov našich pacientov. Naučiť sa ich všetky obsluhovať a v správny  čas používať trvá niekoľko rokov intenzívneho  štúdia. Odmenou za tieto námahy sú  životy  ľudí, ktoré sa podarilo zachrániť.

S radosťou píšem tento  článok práve preto,  že prístroj, o ktorom to všetko je, nepotrebuje žiadne štúdiá,  niekoľkodňové školenia a jeho využitie má asi najväčší význam, aký poznám. Môže zachrániť život. Prečo mu teda nedať šancu?

Poďme ale poporiadku. Každý z nás sa už určite stretol s výrazmi, ako sú infarkt, náhla srdcová príhoda a podobne. Tieto sú najčastejšími príčinami zastavenia srdcovej činnosti, pri ktorej srdce prestáva pracovať a nedokáže kvalitne prečerpávať krv. Zastavenie krvného obehu je najrozšírenejšou príčinou smrti v Európe. Najčastejším dôvodom zastavenia je tzv. fibrilácia alebo chvenie. Chvenie alebo mihotanie svalu srdca je tak rýchle, že obeh sa úplne zastaví a krv s kyslíkom sa nemôže dostať do životne dôležitých orgánov. A práve v takýchto situáciách, ktorých je podľa štatistík až 90 %, môže pomôcť automatický externý defibrilátor (AED) spolu s včasným a kvalitným oživovaním podľa pokynov prístroja.

Je pre nás veľmi potešujúce,  že si to uvedomili aj mnohé krajiny EÚ vrátane Slovenskej republiky a rozhodli sa prijať výzvu na rozširovanie programov verejnosti dostupnej defibrilácie. Začalo to umiestňovaním prvých prístrojov na veľkých športoviskách v Anglicku niekedy pred 30 rokmi. Vtedy si športoví lekári uvedomili, že sa dá nejeden život vzácneho športovca takýmto spôsobom zachrániť. Neskôr sa začal prístroj rozširovať na mnohé verejné miesta. Môžete ho bežne vidieť umiestnený na letiskách, štadiónoch, v nákupných centrách, zdravotníckych zariadeniach. Jeho expanzia stále pokračuje, lebo potenciál na vhodné rozmiestňovanie prístrojov je obrovský. Súčasťou jedného z programov verejnosti dostupnej defibrilácie (PAD – Public Access Defibrilation) je aj vytváranie registrov AED.

Čo vlastne AED je? Na čo slúži? Kto a ako ho môže používať?

Ako som už vyššie uviedol, skratka AED pomenúva A-utomatický E-xterný D-efibrilátor. Je to jednoduchý prístroj, ktorý je skonštruovaný tak, aby ho mohla používať široká laická verejnosť bez zdravotníckeho vzdelania, s krátkym zaškolením. Používa sa výhradne v situáciách, keď ste sa stali svedkami udalosti, pri ktorej  človek stratil vedomie a prestal normálne dýchať alebo bol v takomto stave nájdený. Použitie AED je vždy súčasťou KPR (kardiopulmonálnej resuscitácie), teda oživovania, ktorého súčasťou je stláčanie hrudníka a dýchanie z úst do úst. V súčasnosti sa podľa najnovších výskumov odporúča stláčať hrudník 30-krát a potom 2-krát vdýchnuť. Stláčanie však musí byť tak rýchle a silné, aby sa za minútu stihlo vykonať 100 takýchto úkonov do hĺbky 5 – 6 cm hrudníka postihnutého.

Keďže AED sú prístupné širokej verejnosti, je potrebné, aby sa ich ľudia v prípade ohrozenia života postihnutého nebáli použiť a mysleli na ich zachraňujúci potenciál. Po pripojení pacienta na prístroj do 3 minút po zastavení krvného obehu totiž stúpa šanca na prežitie až na 75%. Zvukové povely, ktoré prístroj vydáva, sprevádzajú poskytovateľa prvej pomoci pri konkrétnych úkonoch, napr.:  „Pripojte elektródy!“, „Nedotýkajte sa pacienta!“, „Podajte výboj stlačením tlačidla!“, „Pokračujte v stláčaní hrudníka!”. Práve preto nemusia prístroj používať len lekári či záchranári, ale ktokoľvek kto vie, ako sa používa a na čo slúži (právnik, informatik, manažér, upratovačka…) a teda aj Vy.

Ing. Bc. Tomáš Justh

pracovná pozícia: iniciátor a spoluzakladateľ
projekt: AED pre Slovensko
odvetvie: záchranná služba
web stránky: defibriluj.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontrolný reťazec *