Ako písať texty pre web stránky?

Ak ste niekedy pripravovali svoj firemný web, určite ste sa zamysleli nad tým ako napísať kvalitné texty a osloviť čo najväčšie spektrum zákazníkov. Každý váš zákazník je totiž jedinečný a je nad vaše sily poznať dokonale každého človeka. Pri písaní textov však môže pomôcť ak budete vedieť rozoznať 4 základné temperamenty a dva typy osobností. Možno ste si nikdy nemysleli, že budete potrebovať základy psychológie, no môžu byť nápomocné k dosiahnutiu cieľa vášho webu.

Najčastejšie sa delia z pohľadu psychológie osobnosti na štyri temperamenty:

  • sangvinik – je človek optimistický, ktorý žije dneškom a užíva si život
  • melancholik – je citlivý jedinec, ktorý berie veci vážne a vidí mnoho vecí optimistický
  • cholerik – je často výbušný a impulzívny
  • flegmatik – je opakom melancholika a berie často veci na ľahkú váhu, nerád sa rozhoduje a rieši veci na vlastnú päsť – na druhú stranu je jeho výhodou dobrá znášanlivosť

Rozdelenie na dva typy osobnosti dopĺňa predchádzajúce rozdelenie:

  • extrovert – je človekom spoločenským a otvoreným
  • introvert – je skôr uzavretý a svoje okolie si k sebe blízko nepúšťa

alebo

  • labilný
  • stabilný

Tieto dve rozdelenia sa navzájom prelínajú. Graficky si môžeme znázorniť tieto závislosti v tabuľke.

introvert extrovert
stabilný flegmatik sangvinik
labilný melancholik cholerik
     

Väčšinou sa stretávame u osobností s rôznymi kombináciami týchto vlastností a extrémy sa vyskytujú len ojedinelo. Pri písaní textov sa snažte vždy myslieť na všetky tieto skupiny ľudí, žiadnu v myšlienkach nevynechávať no žiadnu neuprednostňovať.

Copywriting – profesionálne písanie textov

Písanie textov môžete zveriť aj profesionálom. Názov tejto profesie je prebraný z anglického slova “copywriter”. Copywriter je človek, ktorý píše profesionálne články na zadanú tému, ktorú však najskôr musí osvojiť a preniknúť do problematiky! Písanie textov netreba príliš podceňovať, pretože okrem zákazníkov z nich získavajú informácie aj internetové vyhľadávače. Copywriter píše texty s cieľom napísať ich jak pre zákazníkov – aby boli čitateľné, tak i pre vyhľadávače tak, aby obsahovali potrebné kľúčové slová.

 

pracovná pozícia: web, seo, e-marketing
firma: Dolghi Design
odvetvie: web, design a marketing
web stránky: www.dolghi.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontrolný reťazec *