Drevo ako stavebný materiál

Slovensko disponuje bohatým kultúrnym dedičstvom ľudovej architektúry a jedinečnosťou vo variabilite regionálnych výtvarno-konštrukčných prvkov stavieb, nakoľko územie Slovenska predstavuje hranicu medzi severoeurópskou zónou drevených stavieb a zónou kamennej architektúry južnej Európy.

Základné stavebné materiály v historickom kontexte

Medzi základné stavebné materiály v historickom kontexte používané na území Slovenska patrili drevo, kameň a hlina, pričom hlina nachádzala uplatnenie v nížinných oblastiach v surovom alebo pálenom stave, a ostatné územie je príznačné používaním dreva alebo dreva v kombinácii s kameňom, a z toho vyplývajúcich stavebných technológií a stavebných konštrukcií. Výlučnosť kameňa a pletených konštrukcií ako stavebných materiálov nadobúda regionálny a územne osobitý charakter.

Podhorské a horské regióny Slovenska

Drevo sa používalo ako stavebný materiál v podhorských a horských regiónoch Slovenska, napríklad aj vo Vysokých Tatrách, pričom sa vychádzalo z regionálnej dostupnosti tejto suroviny. Regionálne architektonické detaily sú špecifické svojimi typmi, variantami a subvariantami vo svojej farebnej dekorácii, profilácii drevených prvkov, objemovej a tvarovej typológii, v dispozičnom riešení a integritou s hospodárskymi budovami, resp. združovaním jednotiek do celkov s väzbou na kultúrno-historický vývoj. Pôvodné ľudové stavebné objekty, ktoré pretrvali do súčasnosti v rôznom stupni zachovanosti, nie sú vyhovujúce z hľadiska požiadaviek súčasných platných normatívov na tepelnetechnickú ochranu stavebných objektov, a preto si vyžadujú dodatočné stavebno-konštrukčné a tepelno-technické úpravy.

Trendy v súčasnosti a použitie historických motívov

V Tatrách bola odjakživa architektúra spojená s drevom. Pravdepodobne práve preto, že ho tu bol dostatok a aj vďaka jeho vlastnostiam a výdrži odolať náročným poveternostným podmienkam. Teraz je situácia trošku iná, drevo si už nemôžu vyťažiť obyčajní ľudia bez povolení a tak sa stavia z materiálov dostupných na trhu. Kde-tu nájdeme aj drevené domy a miestami vídame aj väčšie, napríklad apartmánové domy v štýle trámových konštrukcií. Ubytovanie v apartmánoch v tomto duchu je veľmi populárne, hlavne preto, že drevo dotvára atmosféru potrebnú pri oddychu. Pre región Tatier je tiež prínosom, že sa zachováva príjemný a vkusný štýl pôvodnej architektúry.

pracovná pozícia: živnostník
firma: Apartmány Veľký Slavkov
odvetvie: poskytovateľ ubytovania v Tatrách
web stránky: www.apartmenttatra.com

One Reply to “Drevo ako stavebný materiál”

  1. Niet nad drevo v spojení s peknými motívmi. Najkrajším príkladom sú drevenice na Orave alebo Čičmanoch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontrolný reťazec *